16.9.10

Zaboravljam/ I forgetKako li je plaha moja mržnja.
Kako li zaboravljam svoj 
zaborav.
Samo na blijedo lice onoga
Prije kad pomislim.