2.12.09

Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega

Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega - da je svaki čovjek uvijek na gubitku*
I call as a witness Time, the beginning and the end of everything - that every man is always at loss*


Prazna sam posuda koja će vjerojatno ostati prazna do smrti. Jadna sam i žalosna, ali ne mogu se nikome požaliti - zato svima pričam glupe priče, glumim, lažem, skrivam. Nikada, nikada nisam imala nekog kome bih mogla sve reći. Dio velim svojem sinu, dio svojoj kćeri, ali ne želim ih opterećivati. Divni su ljudi i obožavam ih. Bolji su od mene, toliko bolji, i to me usrećuje. Barem nešto da sam napravila kako treba, ali – da li je to zaista moja zasluga??? Voljela bih misliti da je, a ipak, mislim da su oni takvi sami po sebi, nemam ja tu puno zasluge. Jedino biće koje me ne sudi, ocjenjuje i voli bez zadrške je moj Erin i strašno se bojim dana kada ga više neće biti, a taj se dan neumitno približava. Bože, u kojeg ne vjerujem, kako sam nesretna.


*Iz Kur-ana, iz Derviša i smrti
*From  Kur-an, from "The Dervish and the Death"


1 komentari:

Renee kaže...

This feels lonely.

Love Renee xoxo