28.7.09

Meni si sve, meni si san/ You are everything to me, you are my dream


Izranjaju, tiho i magličasto, oni dani proljeća kada sam bila tako mlada. Onaj veliki, paučinasti, grm žutike cvate još uvijek, divno cvate. I pupovi breza zadržavaju meke kaplje noćne kiše, još uvijek. Na tren stanem s mislima i gledam nekuda u daljinu godina što hitaju i hitaju, bez zaustavljanja; to žalim. Tamo negdje stojimo ti i ja: zbunjeni i sami, u mraku, u proljeću.

0 komentari: