28.7.09

A jesen će/ And fall is comming
Prekriveni prahom
Leže ogarci ljeta.
Azuri neba i mirisi mora.
Tvoji dodiri i moje tijelo.
Jesenjava.

0 komentari: